Friday, April 24, 2009

संगणक मराठीतून वापर बैठकीचे कार्यवृत दिनांक - 19 मार्च 2009

संगणक मराठीतून वापर बैठकीचे कार्यवृत दिनांक - 19 मार्च 2009
सा.प्र.वि./20ब
संगणक व इंटरनेट यांचा मराठीतून वापर करण्याबाबत भाषा व संगणक तज्ञ यांचेबरोबर दिनांक - 19 मार्च 2009 रोजी झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत -- क्लिक करा.

No comments: