Saturday, August 20, 2011

Chat with Snehal Mahamuni

:):)
mala tumchi sadhi rahani ani uccha positive vicharsarni far awadli
sopa nahi asa
[You]
Report · 9:49pm
khoop sopa ahe.
sadhi rahani ka tar aplyala itar manasarkhya goshti karayala jast vel milato
[Snehal Mahamuni]
Report · 9:50pm
tumhala sopa ahe ho
[You]
Report · 9:50pm
itaka to sadha swartha ahe
[Snehal Mahamuni]
Report · 9:50pm
pan fashionchi lokach pahaychi saway asnaryanna
i agree with with u
me pan khup sadhi rahate asa mala sagle mhantat
mazya 15+ yrs chya job madhe me ekahi sonyacha dagina nahi kela
fakta ek motyacha set mala purato
[You]
Report · 9:52pm
sadha rahanya itakach khara boana he pan mahatwach karan tyanehi khoop khoop vel wachato

No comments: